DOMOV
Specifični čezmejni cilji operacije
  • Trajnostno upravljanje in izvajanje rekreacijske rabe reke Kolpe
je cilj, ki želi doseči dogovor med varstvom in rabo, ki želi doseči prostor za vsakega uporabnika reke in ga postaviti v okvir, ki bo ohranjal pa vendar hkrati uporabljal.зеленый кофе с имбирем
  • Urejena infrastruktura za rekreacijsko rabo reke Kolpe
Urejena infarstruktura lahko najbolj prepreči vidne vplive na okolje erozijo in spremembe toka madtem ko so drugi pozitivni učinki očem nevidni pa vendar pomebni. Urejena infarsturkutra bo namreč privlekla ljudi naj vstopajo in rabijo reko na tistih mestih, kjer so vplivi na okolje anjmanjši in ohranjala mirne cone, namenene naravi.
  • Izboljšana prepoznavnost turistične destinacije dolina Kolpe
razvojem uskljenega deloovanja, z razvojem produktov, ki bodo na primer lahko ponudili mirno ribarjenje brez in izboljšali prpoznavnost območja in mu ponudili drugačne priložnosti. постельное белье киев
 
Dodana vrednost sofinanciranja IPA
Usklajene strokovne podlage predvsem pa rešitve in sistem rabe reke bo imel neposreden pozitiven učinek na obeh straneh meje. Režim bo omogočil razvoj dejavnosti predvsem turizma, saj bo jasno postavil okvire, v katerih se lahko razvija posamezna dejavnost (plovba, ribolov, izkoriščanje gramoza in tako naprej). Do sedaj so bile te dejavnosti neurejene torej bo njihova ureditev povsem praktično vplivala na obe strani in dejavnosti ter razvoj produktov na celotnem projektnem območju. Z ureditvijo režima pa bo zadržana tudi indentiteta območja, ki je povezana z reko in porečjem. Občine bodo uredile pravne okvire in ga začele izvajati, kar bo spet neposredno prineslo spremembe na celotnem območju. Prav zato je tako pomembno zagotoviti usklajene dogovore o rabi reke, da ne bi po nepotrebnem ovirali razvoj nekaterih dejavnosti. Izvedba infrastrukture bo spodbudila rabo reke na obeh straneh in jo postavila na novo kakvostno raven. Ureditev bo neposredno vplivala tako na razvoj turizma kot tudi na stanje okolja ob reki. Izvedba pilotnih ureditev javne turistične infrastrukture, izvajanje upravljanja v času projekta in pridobitev izkušenj in znanja, pa bodo popotnica za urejanje območja naprej. Ta znanja bodo ostala v območju projekta in sodelavci projekta jih bodo izvajali tudi v prihodnjih letih.  Evropska sredstva so za ta projekt izrednega pomena, saj nobena od sodelujočih držav v tem programu nimata vzpostavljenih drugih finančnih virov za urejanje rekreacije na območju naravnih vrednot, ureditev pa je pomembna in nujna.
 
 
 
Vodilni partner / Leader Partner:
Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Telefon: +386 (0)7 306 11 00
fax: +386 (0)7 306 11 30
e-mail: obcina.crnomelj@crnomelj.si
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Portal Evropske unije
Evropska komisija

Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Hrvatske
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Povezave / Linkovi / Links