HOME
Posebni prekogranični ciljevi operacije
  • Održivo upravljanje i provođenje rekreacijske upotrebe rijeke Kupe je cilj kojim se želi postići sklad između zaštite i upotrebe. Z tim želimo postiči dovoljno mijesta za sve korisnike rijeke i staviti ga v okvir, koji če štititi ali i nuditi možnosti za upotrebu.
  • Uređena infrastruktura za rekreacijsku upotrebu rijeke Kupe, uređena infrastruktura može najbolje sprečiti vidljive utjecaje na okoliš eroziju i promijene toka, dok su drugi nevidljivi, a ipak značajni. Uređena infrastruktura privući će ljude da dolaze i koriste rijeku na tim mjestima, gdje su utjecaju na okoliš najmanji i očuvanje mirne zone, namijenjene prirodi. 
  • Poboljšana prepoznatljivost turističke destinacije dolina Kupe – razvojem usklađenog djelovanja će pružit uvjete za razvoj novih produkta koji če siguno poboljšati prepoznativost područja i nuditi nove razvojne potenciale.
Dodana vrijednost IPA sredstava
Usklađene stručne podloge pogotovo pa rješenja koja su donešena kroz široku razpravu donjeti će pozitivne efekte na oba dvije strane granice. Usvojeni režim če nuditi mogučnosti za razvoj dijelatnosti pogotovo turistićkih s toga što če postaviti okvire u kojima če se te moći razvijati (plovba, ribolov, korištenje šljunka i tako dalje). Do sada su te dijelatnosti bile neuređene tako, da če njihovo uređivanje posve praktično utjecala na njihov razvoj. S uređenjem režima upotrebe rijeke, če se zadržati identitet rijeke in područja, koje je povezano s rijekom. Općine će usvojiti pravne podloge i okvire i početi s implementacijom sistema što če opet utijecati na razvoj dijelatnosti na području projekta. S toga če svi dogovori morati biti usvojeni sa strane što više partnera kako nebi nekima dali više mijesta za razvoj na račun drugih dijelatnosi koje su u prostoru isto potrebne. Uređenje če dirketno utijecati i na razvoj turizma u poručju kao i na samo stanje rijeke. Implementacija tehničkih dijelova projekta uređenja javne rekreacijske infrastrukture, upravljanja i postizanje novih iskustava i zanja, če biti podloga za daljni rad i upravljanje u buduće. Znanja če ostati, isto tako infrastruktura suradnici prjekta pa če imati sve šanse za upravljanje područjem kako je to potebno. Evropska sredstva za projekt su jako bita s toga što ni jedna od država nema uspostavljen sistem financiranja upravljanja rijekama u smislu turističke upotrebe, uređenje režima pa je veoma potrebno.
 
 
Vodilni partner / Leader Partner:
Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Telefon: +386 (0)7 306 11 00
fax: +386 (0)7 306 11 30
e-mail: obcina.crnomelj@crnomelj.si
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Portal Evropske unije
Evropska komisija

Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Hrvatske
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Povezave / Linkovi / Links